ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Information Technology for Teachers (PC9203)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
Information Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการทำแบบสำรวจโดยใช้เว็บ polldaddy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น